Welkom bij Basisschool De Leeuwerik

In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe website. We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met elkaar werken en leren zullen centraal staan. De Leeuwerik herbergt nu kinderen en volwassenen van nul jaar tot ouderen op vergevorderde leeftijd.

Lees meer

Ons laatste nieuws

Leerlingenraad

Wij hebben op onze school een actieve leerlingenraad.
Deze leerlingenraad is samengesteld uit 2 leerlingen van elke groep, vanaf groep 4. De raad bestaat uit 10 leerlingen en 2 leerkrachten.

In de kring, die elke donderdag plaatsvindt, worden de punten besproken en genoteerd, die we daarna in de leerlingenraad verder bespreken.
Wij hebben met onze leerlingenraad op 22 december de eerste keer vergaderd en dat was behoorlijk spannend.
Er waren enkele agendapunten vanuit het team en er waren een aantal agendapunten vanuit de groepen. Vrijdag 10 februari hebben we de actiepunten in de tweede bijeenkomst van de leerlingenraad opnieuw besproken en waar nodig bijgesteld.

De volgende vergadering is op woensdag 5 april.

Lees meer

Ouderkalender

 • Maandag 20 Februari
  2017

  Oudergesprekken

 • Dinsdag 21 Februari
  2017

  Oudergesprekken

 • Dinsdag 21 Februari
  2017

  Continurooster

 • Donderdag 23 Februari
  2017

  Carnaval Onderbouw

 • Vrijdag 24 Februari
  2017

  Carnaval Bovenbouw

Lees meer